Stappen van inzicht

Met goede begeleiding is het heel goed mogelijk om met de angst om te leren gaan.
Ik werk volgens de methode ‘Stappen van InZicht’ en deze is te gebruiken voor alle leeftijden.
InZicht krijgen in alle facetten die meespelen rondom de angst voor honden.
Welk effect heeft de angst op je zelf, maar ook op je gezin of familie en vrienden.

Het doel van een traject wordt door de angstige persoon zelf bepaald en zal voor
iedereen anders zijn. Samen worden de volgorde van de stappen bepaald
en de angstige persoon is zelf leidend in het traject. Het is geen verplichting om een hond te aaien,
en ik neem niet zomaar Boris mee als ik langskom. Alle stappen gaan in overleg.

De stappen van InZicht zijn:

Stap 1: InZicht in wat er moet gebeuren
Wat is er werkelijk aan de hand? Wat is de hulpvraag?

Stap 2: InZicht in omvang van de angst
Hoe veelomvattend is de angst. Betreft het alleen de angstige persoon of heeft het ook effect op de omgeving?

Stap 3: InZicht in wat angst met je doet
Wat zijn de effecten van de angst?

Stap 4: InZicht in (gedrag van) de hond
Leren over hondengedrag, signalen en hoe je er mee om gaat

Stap 5: InZicht in eigen leiderschap
Wat kun jij doen om de angst te verminderen

Stap 6: InZicht in de praktijk
Waar loop je tegenaan in het dagelijkse leven en hoe ga je daar mee om

Stap 7: InZicht in hoe verder
Wat is er nodig om zonder hulp verder te gaan

Belangrijk: De werkwijze is gebaseerd op coachtechnieken en InZicht vanuit mijn persoonlijke kennis en vaardigheden.
Mocht er enige twijfel bestaan over de inzetbaarheid van de Stappen van InZicht in combinatie met de hulpvraag,
dan zal ik in overleg met de klant, of diens ouders/verzorgers, kiezen voor een adviesgesprek met de huisarts en/of behandelaar.

Reacties gesloten.